Υπηρεσίες

Στη ΚΟΛΑΪΤΗΣ GALLERY έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε αξιόπιστες υπηρεσίες με υψηλή ποιότητα εργασίας και αποτελέσματος όπως:

  • Ξυλουργικές Εργασίες
  • Λάκες
  • Συντηρήσεις
  • Αναπαλαιώσεις Επίπλων
  • Βερνίκια
  • Πατίνες
  • Ντεκαπέ